Amfiteatern kl 10:20. Därefter drakkamp på skolgården och lunch utomhus.