Föräldraföreningen önskar alla välkomna till möte om julbasaren.

Platsen är kemisalen i ladan och tiden är 17:30.

Kemisalen nås via ladans högra ingång, dvs inte ingången till caféet utan ingången märkt ”klass 7”.