Vi har ett avslutande möte inför uppstarten av hemsidan