Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 12 mars – 18 maj 2018 (vecka 11-20)