Kl 08.00: Preliminär antagning klar (eleven loggar in på www.gymnasiestudera.se och kan se sitt preliminära antagningsbesked)