Skolfotografering kommer att äga rum den 28/9 och 30/9 för förskoleklassen och grundskolan och den 29/9 för lekskolan Äppelblomman.