Välkommen på upprop kl 10.00 i Amfiteatern!

På uppropet kommer våra medarbetare presenteras. Härefter välkomnas traditionellt årets klasser med klass 1 först ut som tas emot på scenen av klass 9. Sedan får alla barnen träffa sina lärare och klasskamrater i respektive klassrum.