Välkommen på skördefest på Äppelblomman kl 11-14!

Café, lekar, lotteri, korvgrillning mm.