Kl 08.00: Slutlig antagning (eleven loggar in på www.gymnasiestudera.se och kan se sitt slutliga antagningsbesked)