Kära föräldrar och barn,

Nu på fredag, den 14 augusti 2015, har fritidshemmet stängt för studiedag, som aviserat i sommarlovs-utskicket. Vi har dock öppet på morgonen fram till 08:00. Resten av dagen är verksamheten stängd för  planerings- och utvecklingsarbete samt städning av lovverksamheten.

Med vänligen hälsningar,
Fritidshemspersonalen