Studiedag. Famnarna ska städas och göras i ordning inför julbasaren.