Klass 9 åker på studieresa till Bryssel där de bland annat ska besöka Eu parlamentet

eu