Studie- och yrkesvägledare Monika Björk kommer till klass 9 på klasstimmen för att informera om gymnasievalet.