Onsdagen den 24 januari, kl 17.30, har vi utvärderingsmöte för julbasaren.
Spara era anteckningar kring hur mycket som gick åt och hur allt fungerade till då!