Idag har klass 2 börjat rensa i odlingslådorna och sedan kommer de att så det som ska skördas i höst.

Klass 3 kallar vi för ”bondens år”. Barnen får lära sig om de gamla yrkena, om hur man knyter rep, bakar, odlar, klipper får, spinner, färgar och tovar. Barnen får lära sig om jordbrukarens yrke och även så och skörda själva men för att ha något att skörda i höst måste de ju så på våren. Det arbetet påbörjades idag.

Det var full aktivitet och flitigt arbete under ledning av vår eminenta trädgårdsmästare Micke Bohman.