Härmed inbjuder föräldraföreningen till ett klassföräldramöte.

TEMA:
Klassförälderns roll

NÄR och VAR:
5/5 kl. 19.00 i femmans klassrum

Föräldraföreningen bjuder på något att äta och dricka.
Har du/ni särskilda önskemål beträffande mat var vänlig att meddela senast 30/4 till föräldraföreningen.

Vänliga hälsningar

Annika Salomonsson ff