Föräldraföreningen har samlat in klasspärmarna för att gå igenom materialet och uppdatera informationen.
Vi hoppas att vara klara med de nya pärmarna till upprop HT- 2014.

FF genom Annika Salomonsson