Klass 1 har byggt ett eget sagoland i sandhögen på skolgården. Landet heter ”Mojsarland”. Byggprojektet pågick hela veckan och spred sig mellan klassena på kullen.

Det är härligt att se hur kreativa, flitiga och påhittiga barnen är och hur bra de samarbetar med varandra även mellan olika klasser.

FullSizeRenderFullSizeRender(3)