Elever i klass 8-9 lyssnade på NT:s utfrågning av Stefan Löfven i Norrköping den 2 april.