Den 1 februari blir Charlotta Andersson ny rektor på skolan. Hon kommer närmast från Ebersteinska gymnasiet där hon arbetat som rektor för fordonsprogrammet. Charlotta har själv varit såväl elev som lärare på skolan och under en tid (innan rektorskravet) var hon även skolans samordnare.