Förvandling av arbetsrum/eurytmisal till matsal

Före

Efter

Första sittningen