Klass 2 förbereder för odling av grödor som skall skördas under höstens period ”Bondens år”

period ”Bondens år”