Rudolf Steinerskolan i Norrköping startades 1975 och hade då 10 elever. I dag bedrivs undervisning från förskoleklass upp till åk 9. Skolan har drygt 200 elever. Skolan är fristående och icke-vinstdrivande och är en av ungefär 1000 waldorfskolor runt om i världen.