Ägare av fastigheter och mark där Rudolf Steinerskolan, lekskolan Äppelblomman och Ståthögaskolan har sin verksamhet är Ståthöga Byggnadsstiftelse.

Information och kontaktuppgifter finns på:

http://www.stathogabyggnadsstiftelse.se