Rudolf Steinerskolan i Norrköping startades 1975 och hade då 10 elever. I dag bedrivs undervisning från förskoleklass upp till år 9. Skolan har cirka 200 elever. Skolan är fristående och icke-vinstdrivande och är en av ungefär 1000 waldorfskolor runt om i världen.

Rudolf Steinerskolan bedriver undervisning i en genomtänkt miljö som låter individen växa och utvecklas genom studier och lek. Alla sinnen involveras i lärandet som kan bestå av praktiska, konstnärliga och akademiska moment. Pedagogens möte med eleven präglas av lyhördhet och nyfikenhet och tar alltid avstamp i en hänsyn till individen. 

Waldorfskolan grundar sin undervisning i en waldorfpedagogiskt utformad läroplan En väg till frihet, som integreras med innehåll och kunskapskrav i lgr.11. 

Rudolf Steinerskolan söker rektor

Nu söker vi en erfaren pedagogisk ledare som strategiskt driver skolans långsiktiga utveckling framåt. Läs mer här.

Lärartjänster – erfarenhet och egenskaper

Vill du vara en del av vårt lärarkollegium bestående av cirka 40 kompetenta och engagerade pedagoger? Vi kan erbjuda ett inspirerande och seriöst samarbete med möjligheter till kollegialt lärande och fortbildning inom waldorfpedagogik. 

Vi ser gärna att du har waldorflärarutbildning eller lärarexamen. Har du erfarenhet av pedagogisk arbete, och annan pedagogisk utbildning kan även det vara av intresse. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Du är bekväm med ansvar och självständigt arbete. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever och vårdnadshavare. Du ser fördelarna med ett gott samarbete mellan kollegor, elevhälsoteam och skolledning. Har du dessutom en nyfikenhet och vilja att utvecklas som waldorfpedagog, tillsammans med kollegiet och eleverna, kan du vara just den person vi söker.

 

 

 

 Lärare i förskoleklass  100 % HT-20

Som klasslärare i förskoleklass kommer du att ansvara för planering och genomförande av undervisning i alla för årskursen förekommande ämnen i enlighet med En väg till frihet och Lgr. 11. Du ska finnas som stöd och vägledare i elevernas sociala och kognitiva utveckling. Kontakten mellan vårdnadshavare och lärare i förskoleklassen är relativt tät under elevernas första skolår och det är i första hand lärarens uppgift att vara länk mellan skolan och hemmet. Du kommer att arbeta i närhet till övriga klasslärare i de lägre årskurserna och ha möjlighet till pedagogiska samtal och samarbete. Semestertjänst.

 

Lärare i Svenska/Eng 100% HT-20

Du kommer att vara ämnesansvarig för SVE / ENG i år 7-9, vilket innebär planering och genomförande av undervisning i enlighet med En väg till frihet och Lgr. 11. 

Du kommer även att ansvara för uppföljande utvärdering och bedömning. Kontinuerlig kommunikation med elever, vårdnadshavare och övrig personal ingår i uppdraget, liksom för ämnet förekommande dokumentation.

 

 

 

Tjänsterna är  ferietjänster alt. semestertjänster som inleds med provanställning. 

Välkommen med din ansökan!

Tf. rektor Åsa Gjesdahl

rektor@rudolfsteinerskolan.se

0706992125