Lärare i svenska 7-9, engelska klass 8  fr.o.m  vt 2019

Du får gärna ha en lärarutbildning eller påbörjat studier som du gjort ett uppehåll i eller liknande.  Vi förutsätter att du är lämplig för läraryrket och har kännedom om att alla skolor numera kräver en godkänd koll av Polisen i belastningsregistret innan någon anställning kan ske.

Lön, ersättning och förmåner

Timlön till att börja med, månadslön vid längre vikariat

Om anställningsvillkoren

Vikariat under ordinarie lärares föräldraledighet.

Arbetsplats

Spårgatan 17
601 16 NORRKÖPING

Kontakt:

Anders Grönqvist, Rektor
rektor@rudolfsteinerskolan.se
070-2291399

Välkommen med din ansökan.

Allmänt om skolan

Vi följer den statliga läroplanen men har även en egen waldorfpedagogisk läroplan som kompletterar den statliga som heter ”En väg till frihet”. Inom kollegiet förs samtal och studium kring waldorfpedagogik och förhållningssätt och lärarna träffas regelbundet och samarbetar för att hjälpa och stötta varandra.

Rudolf Steinerskolan i Norrköping är en icke vinstdrivande waldorfskola. Skolan omfattar klasserna F – 9 med fritidshemsverksamhet för skolans yngre elever. Skolan är belägen på en vacker kulle och har drygt 200 elever och ett 40-tal medarbetare.