Talpedagog

Rudolf Steinerskolan i Norrköping sätter barnen i centrum och söker dig som är behörig talpedagog alt. logoped och som vill arbeta med tal, språk och röst hos barn och ungdomar.

Vår verksamhet

Rudolf Steinerskolan är en waldorfskola med drygt 200 elever belägen vid Ståthöga i Norrköping, med en stor skolgård med fina och bra lekområden. Rudolf Steinerskolan är en verksamhet med förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem.

På Rudolf Steinerskolan arbetar vi med elevernas samtliga inlärningskanaler, såväl auditiva, visuella som taktila, vi arbetar för ett tryggt och självständigt lärande. På skolan finns modern teknik (bärbara datorer och ipads) som är integrerade i delar av undervisningen. Det finns ett välutvecklat elevstöd med tillgång till specialkompetenser som arbetar tvärprofessionellt kring eleverna.

Arbetsbeskrivning

Som talpedagog på skolan arbetar du med att öka och utveckla kunskapen om språkets betydelse för lärande. Du kommer att arbeta med kartläggningar/utredningar och stödinsatser/behandling av enskilda elever med strävan att öka måluppfyllelse.

Talpedagogen ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog samt rektor.

Kvalifikationer/din profil

Du som är aktuell för tjänsten är behörig och legitimerad logoped.

För att trivas i tjänsten ser vi att du är positiv, anpassningsbar/flexibel, kreativ och har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och är van vid att på egen hand planera och prioritera ditt arbete. Du ska även förmå att kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare samt kollegor.

Mer information samt ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20 % med tillträde efter överenskommelse.

 

Kontakt:

Anders Grönqvist, Rektor
rektor@rudolfsteinerskolan.se
070-2291399
Spårgatan 17
602 23 NORRKÖPING

Välkommen med din ansökan.

Allmänt om skolan

Vi följer den statliga läroplanen men har även en egen waldorfpedagogisk läroplan som kompletterar den statliga som heter ”En väg till frihet”. Inom kollegiet förs samtal och studium kring waldorfpedagogik och förhållningssätt och lärarna träffas regelbundet och samarbetar för att hjälpa och stötta varandra.

Rudolf Steinerskolan i Norrköping är en icke vinstdrivande waldorfskola. Skolan omfattar klasserna F – 9 med fritidshemsverksamhet för skolans yngre elever. Skolan är belägen på en vacker kulle och har drygt 200 elever och ett 40-tal medarbetare.