Om oss

På Rudolf Steinerskolan, Norrköpings äldsta friskola, har vi utvecklat elever till självständiga individer sedan 1975. Rudolf Steinerskolan i Norrköping är en icke vinstdrivande waldorfskola. Skolan omfattar klasserna F–9 med fritidshemsverksamhet för skolans yngre elever. Skolan har drygt 200 elever och ett 40-tal medarbetare, och ligger i en vacker, naturnära miljö. Waldorfpedagogiken är idag den största alternativa pedagogiken inom det svenska skolväsendet. Vi följer den statliga läroplanen, som kompletteras av den waldorfpedagogiska läroplanen, “En väg till frihet.”

Om tjänsten

Som rektor är du skolans pedagogiska ledare och ansvarar för personal och ekonomi utifrån en helhetsbild, med fokus på alla elevers behov och waldorfpedagogikens perspektiv. Du tar också ansvar för att det finns en tydlig röd tråd i kvalitetsarbetet och skolans inre utveckling.

I rektorsrollen arbetar du utifrån, av styrelsen satta, ramar och med kollegiet till din hjälp. Därför tror vi på ett ledarskap som bygger på delaktighet och tillit i att alla medarbetare och professioner tar ansvar på sin nivå. Du motiverar och engagerar dina medarbetare, samt förser dom med de förutsättningar och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Om dig

Vi söker dig som har pedagogisk utbildning och erfarenhet, gärna inom waldorfpedagogik. Dessutom har du erfarenhet av att leda människor, helst som rektor, eller i en liknande funktion, på en skola. Avslutad rektorsutbildning är meriterande.

Som ledare har du förmåga att tydliggöra sammanhanget mellan medarbetarnas dagliga arbete, elevernas resultat och de långsiktiga målen utifrån läroplanerna. För en god lärande- och arbetsmiljö förmår du att skapa en struktur och kultur som utmärks av ansvar, tillit och känsla av sammanhang och samhörighet hos såväl elever som vuxna. Du tänker strategiskt, ser frågors långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Till det hör även att du är medveten om vikten av ekonomi samt att kostnader, intäkter och ekonomisk effektivitet vägleder dig i dina beslut.

I dina kontakter med medarbetare, elever och vårdnadshavare, men även formell kommunikation med t.ex. myndigheter och kommunen, är du lyhörd, förtroendeingivande och tydlig. Du vågar ta beslut och handlar utifrån fastställda mål, planer och waldorfpedagogikens grunder.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning som rektor, med början i augusti 2020 eller enligt överenskommelse. Fast månadslön. Anställningen är en heltidstjänst och inleds med en provanställningstid.

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) till styrelsen@rudolfsteinerskolan.se, senast den 31 maj 2020. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 

Om du har frågor kring tjänsten, kontakta Maja Bohlemark (styrelsens ordförande, 0735-269551) eller Benjamin Hell (styrelseledamot, 0730-429599).