Barbro Alvebo Littorin, franska klass 7-9
barbro.alvebo.littorin@rudolfsteinerskolan.se

Charlotta Andersson, rektor
rektor@rudolfsteinerskolan.se

Frida Andersson, föräldraledig
frida.andersson@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Arvehell, lärare kemi, fysik, teknik och matematik, klassföreståndare klass 8
mikael.arvehell@rudolfsteinerskolan.se

Maria Arvidsson, logoped
maria.arvidsson@rudolfsteinerskolan.se

Åsa Bergh, kansliet
info@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Bohman, trädgårdsmästare
tradgard@stathogabyggnadsstiftelse.se

Anja Eklund, föräldraledig
anja.eklund@rudolfsteinerskolan.se

Ann-Sofie Engström, lärare svenska, engelska och drama
ann-sofie.engstrom@rudolfsteinerskolan.se

Britt Erici, lärare tyska
britt.erici@rudolfsteinerskolan.se

Carin Ericsson, lärare hantverk och geologi
carin.ericsson@rudolfsteinerskolan.se

Eva Fjellstedt, klasslärare klass 5
eva.fjellstedt@rudolfsteinerskolan.se

Susanne Fonser, eurytmi klass 8-9
susanne.fonser@rudolfsteinerskolan.se

Gustav Gjesdahl, klasslärare klass 7
gustav.gjesdahl@rudolfsteinerskolan.se

Åsa Gjesdahl, stödlärare, klassföreståndare klass 6
aasa.gjesdahl@rudolfsteinerskolan.se

Margareta Gruszka, pianist
margareta.gruszka@rudolfsteinerskolan.se

Fredrik Hall, fritidshemmet
fredrik.hall@rudolfsteinerskolan.se

Kerstin Hallström, specialpedagog
kerstin.hallstrom@rudolfsteinerskolan.se

Lorina Haugom, redovisningsekonom
ekonomi@rudolfsteinerskolan.se

Johnny Hjortmark, vaktmästare
Johnny.hjortmark@rudolfsteinerskolan.se

Birgitta Johansson, fritidshemmet
birgitta.johansson@rudolfsteinerskolan.se

Sophia Karlsson, lärare bild, religion, historia och samhällskunskap,
sophia.karlsson@rudolfsteinerskolan.se

Helene Langborg, lärare trä- och metallslöjd, hem- och konsumentkunskap, klassföreståndare klass 9
helene.langborg@rudolfsteinerskolan.se

Agneta Laudon, skolsköterska
skolskoterska@rudolfsteinerskolan.se

Ida Lewald, klasslärare  klass 4
ida.lewald@rudolfsteinerskolan.se

Michael Lindberg, lärare musik
michael.lindberg@rudolfsteinerskolan.se

Sylvie Lindblad, klasslärare klass 3
sylvie.lindblad@rudolfsteinerskolan.se

Maria Ljungblad, fritidshemmet
maria.ljungblad@rudolfsteinerskolan.se

Angelina Lövbom, fritidshemmet
angelina.lovbom@rudolfsteinerskolan.se

Ulf Mörnstrand, lärare idrott & hälsa och geografi, klassföreståndare klass 8
ulf.mornstrand@rudolfsteinerskolan.se

Ann-Helene Nilsson, kurator
kurator@rudolfsteinerskolan.se

Vendela Olsson, förskoleklass
vendela.olsson@rudolfsteinerskolan.se

Lars Otnes , städ, matvärd
lars.otnes@rudolfsteinerskolan.se

Camilla Ruuth, lärare matematik och biologi, klassföreståndare klass 9
camilla.ruuth@rudolfsteinerskolan.se

Marianne Sundin, resurs klass 8
marianne.sundin@rudolfsteinerskolan.se

Moa Stjärnström, föräldraledig
moa.stjarnstrom@rudolfsteinerskolan.se

Elisabeth Sydhagen, eurytmi klass f-5
elisabeth.sydhagen@rudolfsteinerskolan.se

Anna Wallentin, klasslärare klass 2
anna.wallentin@rudolfsteinerskolan.se

Pauline Wandestam, förskoleklass
pauline.wandestam@rudolfsteinerskolan.se

Ilse Westh, klasslärare klass 1
ilse.westh@rudolfsteinerskolan.se

Susanne Westh, drama klass 6
susanne.westh@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Wivstad, fritidshemmet
mikael.wivstad@rudolfsteinerskolan.se