Rektor:

Anders Grönqvist
rektor@rudolfsteinerskolan.se

Personal:

Barbro Alvebo Littorin, franska, klass 7-9
barbro.alvebo.littorin@rudolfsteinerskolan.se

Frida Andersson, föräldraledig
frida.andersson@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Arvehell, lärare kemi, fysik, teknik och matematik, klassföreståndare klass 9
mikael.arvehell@rudolfsteinerskolan.se

Maria Arvidsson, logoped
maria.arvidsson@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Bohman, trädgårdsmästare
tradgard@stathogabyggnadsstiftelse.se

Pär Claesson, klasslärare klass 2
par.claesson@rudolfsteinerskolan.se

Anja Eklund, föräldraledig
anja.eklund@rudolfsteinerskolan.se

Irma Elvhage, resurs klass 5
irma.elvhage@rudolfsteinerskolan.se

Ann-Sofie Engström, lärare svenska, engelska och drama, klassföreståndare klass 8
ann-sofie.engstrom@rudolfsteinerskolan.se

Carin Ericsson, lärare hantverk och geologi
carin.ericsson@rudolfsteinerskolan.se

Eva Fjellstedt, klasslärare klass 6
eva.fjellstedt@rudolfsteinerskolan.se

Susanne Fonser, eurytmi klass 8-9
susanne.fonser@rudolfsteinerskolan.se

Åsa Gjesdahl, kansli, stödlärare, klassföreståndare klass 7
aasa.gjesdahl@rudolfsteinerskolan.se

Margareta Gruszka, pianist
margareta.gruszka@rudolfsteinerskolan.se

Fredrik Hall, resurs, lärare matematik klass 7 & 8
fredrik.hall@rudolfsteinerskolan.se

Andreas Steen, redovisningsekonom
ekonomi@rudolfsteinerskolan.se

Johnny Hjortmark, vaktmästare
Johnny.hjortmark@rudolfsteinerskolan.se

Josefine Ivarsson, kurator
kurator@rudolfsteinerskolan.se

Birgitta Johansson, fritidshemmet
birgitta.johansson@rudolfsteinerskolan.se

Sophia Karlsson, lärare bild, religion, historia och samhällskunskap, klassföreståndare klass 8
sophia.karlsson@rudolfsteinerskolan.se

Helene Langborg, lärare trä- och metallslöjd, hem- och konsumentkunskap, klassföreståndare klass 7
helene.langborg@rudolfsteinerskolan.se

Agneta Laudon, skolsköterska
skolskoterska@rudolfsteinerskolan.se

Ida Lewald, klasslärare  klass 5
ida.lewald@rudolfsteinerskolan.se

Michael Lindberg, lärare musik
michael.lindberg@rudolfsteinerskolan.se

Sylvie Lindblad, klasslärare klass 4
sylvie.lindblad@rudolfsteinerskolan.se

Maria Ljungblad, fritidshemmet
maria.ljungblad@rudolfsteinerskolan.se

Ulf Mörnstrand, lärare idrott & hälsa och geografi, klassföreståndare klass 9
ulf.mornstrand@rudolfsteinerskolan.se

Heidi Nordling, resurs klass 6
heidi.nordling@rudolfsteinerskolan.se

Vendela Olsson, förskoleklass
vendela.olsson@rudolfsteinerskolan.se

Lars Otnes, Stöd högstadiet
lars.otnes@rudolfsteinerskolan.se

Camilla Ruuth, klasslärare klass 1
camilla.ruuth@rudolfsteinerskolan.se

Moa Samuelsson, resurs klass 2 & fritidshemmet
moa.samuelsson@rudolfsteinerskolan.se

Marianne Sundin, resurs klass 1
marianne.sundin@rudolfsteinerskolan.se

Elisabeth Sydhagen, eurytmi klass F-5
elisabeth.sydhagen@rudolfsteinerskolan.se

Anna Wallentin, klasslärare klass 3
anna.wallentin@rudolfsteinerskolan.se

Pauline Wandestam, förskoleklass
pauline.wandestam@rudolfsteinerskolan.se