Rektor:

Kamilla Arlestrand
rektor@rudolfsteinerskolan.se

Biträdande rektor:

Åsa Gjesdahl

btr.rektor@rudolfsteinerskolan.se

Personal:

Barbro Alvebo, franska, klass 7-9
barbro.alvebo@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Arvehell, lärare kemi, fysik, teknik och matematik 7-9
mikael.arvehell@rudolfsteinerskolan.se

Zorba Asplund, förskoleklass, fritidshem
zorba.asplund@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Bohman, trädgårdsmästare
tradgard@stathogabyggnadsstiftelse.se

Pär Claesson, klasslärare klass 4
par.claesson@rudolfsteinerskolan.se

Ylva Dahlberg-Holmén, stödlärare

ylva.dahlbergholmen@rudolfsteinerskolan.se

Anja Eklund, klasslärare, tjänstledig
anja.eklund@rudolfsteinerskolan.se

Carin Ericsson, lärare hantverk och geologi
carin.ericsson@rudolfsteinerskolan.se

Eva Fjellstedt, klasslärare klass 3
eva.fjellstedt@rudolfsteinerskolan.se

Åsa Gjesdahl, stödlärare, EHT

aasa.gjesdahl@rudolfsteinerskolan.se

Margareta Gruszka, pianist
margareta.gruszka@rudolfsteinerskolan.se

Cecilia Ibenholt, lärare SO, drama

cecilia.ibenholt@rudolfsteinerskolan.se

Fredrik Hall, lärare matematik klass 7-9
fredrik.hall@rudolfsteinerskolan.se

Johnny Hjortmark, vaktmästare
Johnny.hjortmark@rudolfsteinerskolan.se

Johanna Korppi-Tommola, Eurytmi klass 7-9
johanna.korppi-tommola@rudolfsteinerskolan.se

Helene Langborg, lärare trä- och metallslöjd, hem- och konsumentkunskap, klassföreståndare klass 9
helene.langborg@rudolfsteinerskolan.se

Maria Johansson, skolsköterska
skolskoterska@rudolfsteinerskolan.se

Ida Lewald, stödlärare klass 1-4
ida.lewald@rudolfsteinerskolan.se

Michael Lindberg, lärare musik
michael.lindberg@rudolfsteinerskolan.se

Maria Ljungblad, elevassistent
maria.ljungblad@rudolfsteinerskolan.se

Robin Lundblad, vik. lärare svenska

robin.lundblad@rudolfsteinerskolan.se

Nora Mashadani, vik. lärare engelska

nora.mashadani@rudolfsteinerskolan.se

Ulf Mörnstrand, lärare idrott & hälsa och geografi
ulf.mornstrand@rudolfsteinerskolan.se

Heidi Nordling, klasslärare klass 8
heidi.nordling@rudolfsteinerskolan.se

Vendela Olsson, förskoleklass, tjänstledig lå 20-21
vendela.olsson@rudolfsteinerskolan.se

Lars Otnes, fritidshemmet
lars.otnes@rudolfsteinerskolan.se

Moa Samuelsson, klasslärare klass 2
moa.samuelsson@rudolfsteinerskolan.se

Anne-Helene Nilsson, Kurator
kurator@rudolfsteinerskolan.se

Andreas Steen, redovisningsekonom
ekonomi@rudolfsteinerskolan.se

Marianne Sundin, resurs klass 3
marianne.sundin@rudolfsteinerskolan.se

Elisabeth Sydhagen, eurytmi klass F-6
elisabeth.sydhagen@rudolfsteinerskolan.se

Anna Wallentin, klasslärare klass 5
anna.wallentin@rudolfsteinerskolan.se