Rektor:

TF. rektor Åsa Gjesdahl
rektor@rudolfsteinerskolan.se

Personal:

Barbro Alvebo Littorin, franska, klass 7-9
barbro.alvebo.littorin@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Arvehell, lärare kemi, fysik, teknik och matematik 7-9
mikael.arvehell@rudolfsteinerskolan.se

Zorba Asplund, svenska 7-9, drama, klasslärare klass 9
zorba.asplund@rudolfsteinerskolan.se

Mikael Bohman, trädgårdsmästare
tradgard@stathogabyggnadsstiftelse.se

Pär Claesson, klasslärare klass 3
par.claesson@rudolfsteinerskolan.se

Anja Eklund, klasslärare klass 5
anja.eklund@rudolfsteinerskolan.se

Ann-Sofie Engström, lärare svenska, engelska och drama, föräldraledig
ann-sofie.engstrom@rudolfsteinerskolan.se

Carin Ericsson, lärare hantverk och geologi
carin.ericsson@rudolfsteinerskolan.se

Eva Fjellstedt, klasslärare klass 6
eva.fjellstedt@rudolfsteinerskolan.se

Åsa Gjesdahl, kansli, stödlärare, klassföreståndare klass 8
aasa.gjesdahl@rudolfsteinerskolan.se

Margareta Gruszka, pianist
margareta.gruszka@rudolfsteinerskolan.se

Fredrik Hall, lärare matematik klass 5 och 7-9
fredrik.hall@rudolfsteinerskolan.se

Johnny Hjortmark, vaktmästare
Johnny.hjortmark@rudolfsteinerskolan.se

Johanna Korppi-Tommola, Eurytmi klass 6-9
johanna.korppi-tommola@rudolfsteinerskolan.se

Helene Langborg, lärare trä- och metallslöjd, hem- och konsumentkunskap, klassföreståndare klass 8
helene.langborg@rudolfsteinerskolan.se

Agneta Laudon, skolsköterska
skolskoterska@rudolfsteinerskolan.se

Ida Lewald, tjänstledig
ida.lewald@rudolfsteinerskolan.se

Michael Lindberg, lärare musik
michael.lindberg@rudolfsteinerskolan.se

Sylvie Lindblad, tjänstledig
sylvie.lindblad@rudolfsteinerskolan.se

Maria Ljungblad, elevassistent
maria.ljungblad@rudolfsteinerskolan.se

Nora Mashadani, vik. lärare engelska klass 6 och 9, elevassistent klass 3

nora.mashadani@rudolfsteinerskolan.se

Ulf Mörnstrand, lärare idrott & hälsa och geografi, klassföreståndare klass 9
ulf.mornstrand@rudolfsteinerskolan.se

Heidi Nordling, klasslärare klass 7
heidi.nordling@rudolfsteinerskolan.se

Vendela Olsson, förskoleklass
vendela.olsson@rudolfsteinerskolan.se

Lars Otnes, stöd högstadiet, Matematik 7-9, NO klass 6, vik. SO 7-9
lars.otnes@rudolfsteinerskolan.se

Moa Samuelsson, klasslärare klass 1
moa.samuelsson@rudolfsteinerskolan.se

Helena Skagerlid, Kurator
kurator@rudolfsteinerskolan.se

Andreas Steen, redovisningsekonom
ekonomi@rudolfsteinerskolan.se

Marianne Sundin, resurs klass 1-2
marianne.sundin@rudolfsteinerskolan.se

Elisabeth Sydhagen, eurytmi klass F-5
elisabeth.sydhagen@rudolfsteinerskolan.se

Anna Wallentin, klasslärare klass 4
anna.wallentin@rudolfsteinerskolan.se