Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljörapport kalenderåret 2016

Fördelning av uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet

Handlingsplan mot sexuella trakasserier och övergrepp mot elever

Handlingsplan vid stöld

Handlingsplan vid våld och hot

Kommunikationspolicy

Krisplan

Kvalitetsrapport aug 2015 dec 2016

Ordningsregler maj 2017

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

Riktlinjer vid utflykter

Rutiner vid kränkningar och  mobbning, elever

Rutiner vid tillbud olycksfall mm

Urvalsgrunder för antagning