Arbetsmiljöpolicy april 2016

Arbetsmiljörapport kalenderåret 2016

Fördelning av uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet april 2016

RSS Handlingsplan vid pandemi Mars 2020

Handlingsplan mot sexuella trakasserier och övergrepp mot elever april 2017

Handlingsplan vid stöld feb 2016

Handlingsplan vid våld och hot sept 2016

Kommunikationspolicy aug 2016

Kvalitetsrapport aug 2015 dec 2016

Plan för studie- och yrkesvägledning sept 2017

Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling april 2017

Riktlinjer-utflykter-antagen-20191113

Rutiner vid kränkningar och  mobbning, elever dec 2015

Rutiner vid tillbud olycksfall mm sept 2016

Urvalsgrunder för antagning sept 2016

Trivselsregler för hösten 2020finns publicerade på IDUNSOFT