Styrelsens består av:
Mariana Bohlemark (ordf.)
Jörgen Skågeby (vice ordf.)
Frida Andersson
Ann-Sofie Engström
Ellika Kyndel
Tove Jangland
Ulrika Vesterlund
Birgitta Johansson

Alla ärenden som man vill ska tas upp av styrelsen ska skickas till styrelsen@rudolfsteinerskolan.se eller så kan man lägga en lapp i styrelsens postfack på skolan.
Det behöver framgå vad man vill att styrelsen ska ta upp och varför. Om det handlar om incidenter behöver man förklara vad för incident det varit.
Det går bra att vara anonym om man vill.

Styrelsen håller möte den tredje onsdagen varje månad.

Planerade möten under 2019 är följande:

16 januari
20 februari
20 mars
17 april
15 maj
19 juni
(17 juli vid behov)
21 augusti
18 september
16 oktober
20 november
18 december