Waldorfpedagogiken erbjuder en gedigen och genomtänkt läroplan som omfattar alla stadier en ung människa går igenom från 0 till 19 år. Alla lärare från förskola till gymnasium ska ha skolans helhetsbild i medvetande i sin undervisning. Fokusering på individens behov där eleven står i centrum. Höga kunskapskrav i kombination med personlig omsorg ska skapa en god jordmån för lärande. Bredd och kompetens. Genom ett kunskapsbegrepp som öppnar upp för integrering av teori, konst och hantverk skapas förståelse för ett helhetstänkande som bidrar till ett hållbart samhälle. En genomtänkt yttre miljö som präglas av vacker arkitektur och omsorgsfullt valda material. Skolmiljön ska bidra till välbefinnande och kvalitetsmedvetande.

Rudolf Steinerskolans organisation, läroplan och utbildningsmetoder speglar alla dessa olika faser. Lärarens mål är att närma sig barnet på rätt sätt inom ramen för dess naturliga utveckling.

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt.

Målet med Waldorfpedagogiken är att hjälpa eleven att utvecklas till en självständig individ i samhället.