Klass 4 arbetar under en period med djur. Eleverna arbetar flitigt och engagerat och det blir många intressanta diskussioner om både praktiska och filosofiska frågor. Eleverna har gjort specialarbeten om ett djur som de själva valt och som de presenterat för klassen. Det var väldigt fina arbeten och referat som verkligen imponerade!