Förskoleklassen har idag gjort sina egna lunchpizzor som sedan gräddats i vår fina pizzaugn.

En fin avslutning på veckan och bra uppladdning inför morgondagens julbasar.

Stort tack till Katrin som hjälpte till med ugnen!