Välkommen till det nya läsåret! Upprop för klasserna 1-9 sker i Amfiteatern kl 10.00. Vi presenterar även de medarbetare som kommer att vara med oss under läsåret.

Pauline och Lise-Lotte hälsar välkomna till inskolningen för förskoleklassen som startar samma dag kl 9.00-10.30.