Klass 6 har varit i Norge tillsammans med Söderköpings Waldorfskola