Instädning
Lördag 11/8 kl. 10.00-14.00
__________________________________
Höststädning
Lördag 20/10 kl. 10.00-14.00
__________________________________
Vårstädning
Lördag 27/4 kl. 10.00-14.00
__________________________________
Utstädning
Lördag 15/6 kl.10.00-12.00
__________________________________