Ståthögautbildningen är en utbildning där vi betraktar den antroposofiska människosynen som är

upphov till olika verksamheter här i Norrköping utifrån konkreta upplevelser som finns i var och ens

liv samt beskrivningar inom konsterna. Eurytmi har en central roll inom verksamheter och Susanne

Westh, erfaren eurytmilärare, kommer att leda övningar inom ämnet under fredagkvällspassen. På

lördagar kommer representanter för verksamheterna att berätta om det de gör och varför.

Plats: Ladan,
Rudolf Steinerskolan
Fredagar
kl 19 – 20 Eurytmi: Susanne Westh.
kl 20 – 21 Den antroposofiska människobilden med bilder från livet och
litteraturen: Hugh Dransfield
Lördagar
kl 10 – 12 Gästberättare om olika verksamheter/ aspekter av det antroposofiska arbetet samt samtal.

Kursen hålls fre/lör 16/17 jan, 30/31 jan, 27/28 feb, 13/14 mars, 27/28 mars

 

De inbjudna gästerna på lördagar är som följande:

V3 Majvor Forster: Antroposofiska sällskapets historia i Norrköping.

V5 Susanne Westh: Eurytmi.

V9 Majvor Forster: Förskolan och dess verksamhet.

V 11 Per Hallström alt Hugh Dransfield: Waldorfskolan.

V 13 Per Hallström alt Hugh Dransfield: Waldorfskolan.

Vecka 7 utgår pga att sportlovet börjar denna fredag.

Frågor till hugh.dransfield@hotmail.com

 

Rudolf Steinerskolans styrelse önskar er välkomna!