Väntan är över, här kommer äntligen vinstlistan för basarlotteriet!
Först står prisnumret och sedan lottnummer:
1. 153,
2. 32,
3. 862,
4. 112,
5. 890,
6. 417,
7. 257,
8. 363,
9. 286,
10. 499,
11. 726,
12. 729,
13. 681,
14. 432,
15. 659,
16. 461,
17. 358,
18. 670,
19. 495,
20. 965,
21. 397,
22. 92,
23. 386,
24. 294,
25. 612,
26. 42,
27. 562,
28. 806,
29. 549
Kontaktperson gällande uthämtning av vinster är Malin Tollén på 073-705 33 88.