Waldorfutbildning av förskollärare och lärare får statligt stöd.