Kära elever och vårdnadshavare,

det här läsåret är det möjligt att både elever och vårdnadshavare träffas på uppropsdagen. Som vi har saknat att ses!

Det är därför med stor glädje som vi hälsar er välkomna till skolstart i Amfiteatern måndagen den 16/8-21 kl. 10.00.

Uppropet avslutas 11.30 i respektive klassrummet. Efter uppropet är dagen slut.

 

Fritidshemmet är öppet för de barn som är inskrivna i verksamheten.

 

VARMT VÄLKOMNA TILL ETT NYTT SKOLÅR!

 

Rektor Kamilla Arlestrand och

Kollegiet vid Rudolf Steinerskolan i Norrköping