Årstidsfester

I likhet med waldorfskolor över hela världen, firar vi högtider och tar del av vårt kulturarv. Med den tydliga rytmen som finns i waldorfskolan medvetandegörs barnen om tiden och om årets och årstidernas gång. I förberedelserna och firandet av fester och högtider, får barnen ta del av vår kulturtradition och görs medvetna om vårt kulturarv.

Mikaeli

Mikaeli är en av de fyra årstidshögtiderna inom waldorfskolan, då vi firar godhetens seger över det onda och mörka krafterna. På Rudolf Steinerskolan i Norrköping firar vi med drakleken där hela skolan deltar, dragkamp samt med en traditionell pjäs framförd av klass 2.

Skördefest

Vi firar in hösten och delar med oss av skörden genom en traditionsenlig skördefest. Festen med aktiviteter hålls i Äppelblommans vackra trädgård den tredje lördagen i september, och anordnas gemensamt av förskolorna.

Julbasar

Lördagen innan första advent firar vi in julen med en gemytlig och tindrande julbasar. Barn, föräldrar och pedagoger från både skolan och förskolorna träffas, umgås och hjälps åt inför och under basaren. Alla är välkomna.

Adventsträdgård

Den första söndagen i advent hålls den mycket fridsamma ceremonin Adventsträdgård.

Påsk

Text saknas.

Valborgsmässoafton

Text saknas.

Månadsfester

Text saknas.