Om skolan

Rudolf Steinerskolan är sedan 1975 en kulturbärande skola mitt i samhället. Här ges grundskoleutbildning för skolans första tio år, förskoleklass upp till klass 9. Vår strävan är att eleverna ska ha samma lärare under de första sex skolåren, för att sedan successivt övergå till ämneslärare under årskurs 7, 8 och 9. Relationen mellan föräldrar, lärare och elever är nära och gemytlig.

Vår undervisning bedrivs med väl genomtänkt pedagogik och erbjuder en bred sammanhållen studiegång där naturvetenskap, humaniora, musik, konst och hantverk bildar en enhet.

Skolan ligger i en lugn oas omfamnad av en blomstrande trädgård med gångavstånd till Norrköpings stadskärna. Här finns förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

Ansök till skolan

Årskurs F-9

Hos oss undervisar vi enligt waldorfpedagogik. Genom kreativa lärprocesser väcks elevernas nyfikenhet, engagemang och förundran inför vår omvärld. 

Läs mer

Fritidshemmet

På fritidshemmet Vildapeln strävar vi efter att skapa en miljö där alla elever ska känna trygghet och frihet. Eleverna ska ges möjlighet att insupa nya kunskaper och utveckla sina intressen, men de ska också ges möjlighet till utandning och återhämtning.

Läs mer

Förskolorna Äppelblomman & Vildrosen

Intill skolan ligger Norrköpings Waldorfförskolor. Här får barn vara barn i en ombonad och varm miljö, omgivet av en en lekfull och blomstrande trädgård. Med hjälp av enkla lektillbehör av naturmaterial utmanas barnens kreativitet att skapa sin egen lek och dess innehåll.

Läs mer

Skolans medarbetare 

På Rudolf Steinerskolan arbetar klasslärare och ämneslärare, stödresurser, rektorer, kuratorer, skolsköterska med flera. Har hittar du mer information om skolans medarbetare.

Läs mer

Elevhälsa

Vår elevhälsa består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet samverkar med elever, klasser och lärare. Vi arbetar aktivt för att främja trygghet och följer de nationella riktlinjerna kring agerande och förebyggande arbete.

Läs mer

Vegetarisk skollunch

Vid varje skollunch får eleverna omsorgsfull, vällagad vegetarisk mat. Maten är vegetarisk och till stor del ekologisk och KRAV-märkt med en gedigen salladsbuffé till.

Läs mer

Trädgård & utemiljö

Skolgården är en gömd oas mitt på Ståthöga, vackert blomstrande om hösten och våren med dignande äppelträd. Här finns såväl stora och öppna gräsytor, som hemliga små skogsdungar; anlagda trädgårdar liksom vildvuxna ängar. Läs mer om skolans byggnadsstiftelse på deras hemsida.

Läs mer

Att vara waldorfförälder

Att vara waldorfförälder är förknippat med ett stort engagemang i skolan. Alla föräldrar till barn på Rudolf Steinerskolan, Äppelblomman och Ståthögaskolan är del av Föräldraföreningen, vars uppgift är att bidra till att skapa en god och trivsam miljö på skolan.

Läs mer

Organisationen

Vi är en fristående, icke vinstdrivande skola med en styrelse som huvudman. Läs mer om skolans styrelse här.

Läs mer

Elevinflytande

Elevinflytande är viktigt för oss på Rudolf Steinerskolan. Verksamheten är till för våra elever, och därför är det viktigt att lyssna in deras tankar och åsikter i frågor som rör dem. När elever får vara med och tycka till på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära.

Läs mer
Ansök till skolan