Att vara waldorfförälder

Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. Därför är deltagandet vid föräldramöten, föredrag etc av stor vikt.

Att vara waldorfförälder innebär att vara viktig och behövd. Lärarna ansvarar naturligtvis för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret men resten av skolan bärs till stor del av föräldrarna.

Det som alla föräldrar deltar i är framförallt städningen av skolan. Dessutom förväntas man att komma på arbetshelgerna. Städa behöver vi göra. Det är en viktig del i skolans pedagogik att vi som är föräldrar vårdar miljön som barnen vistas i dagligen. Att städa i barnens klassrum är ett mycket bra tillfälle att se vad barnen arbetar med för tillfället och uppleva färger, dofter m m.

Att vara waldorfförälder är att vara välkommen i barnens skola. Att vara waldorfförälder är roligt. Att barnen ser oss vårda deras skolmiljö gör att vår skola är förskonad från onödig förstörelse och klotter.

Vid höstterminens början delas städscheman ut av klassföräldrarna. Där står var, vad och när du ska städa. Du har samma städområde hela läsåret.

Det är barnens rättighet och vår skyldighet att se till att barnens arbetsmiljö är ren och trivsam.

Som waldorfförälder har man också förmånen att få en fin inblick i skolans verksamhet genom att besöka månadsfester, teaterföreställningar, föreläsningar samt medverka i andra festliga sammanhang som julbasar, höstmarknad, föräldrafest mm.

Vi – alla vuxna på kullen – hjälps åt att bära waldorfpedagogiken in i framtiden!

Föräldraföreningen >

Föräldraföreningen består av alla föräldrar till barn på Rudolf Steinerskolan, Äppelblomman och Ståthögaskolan. Föräldraföreningens uppgift är att bidra till att skapa en god och trivsam miljö på skolan. Den årliga julbasaren är en av de aktiviteter som skolans föräldrar anordnar tillsammans. Läs mer om föräldraföreningen och föräldraengagemang här >