Skolhälsovård

På Rudolf Steinerskolan har vi en skolhälsovård bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet samverkar med elever, klasser och lärare. Kurator och skolsköterska finns till för elever och är tillgängliga genom drop-in och bokade besök.

Vi följer de nationella riktlinjerna kring främjande av likabehandling. Vi arbetar aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, både som en integrerad del av undervisningen samt på raster och utöver undervisningen.

Elevhälsoteamet

eht@rudolfsteinerskolan.se