Fritidshemmet Vildapeln

Fritidshemmet Vildapeln är ett fritidshem där den största delen av verksamheten är förlagd utomhus. Vi välkomnar barn från förskoleklass till och med klass 3.

Våra öppettider följer kommunens riktlinjer, men i dagsläget är öppettiderna 6.30-17.30. 

Vi på Vildapeln strävar efter att skapa en miljö där alla elever ska känna trygghet och frihet. Eleverna ska ges möjlighet att erhålla nya kunskaper och utveckla sina intressen, men de ska också ges möjlighet till utandning och återhämtning. En viktig del av vårt arbete är att ge barnen förutsättningar för att de ska utveckla sina sociala förmågor och demokratiska värderingar. Vårt grundläggande mål är att varje barn skall utveckla sin individualitet i ett socialt sammanhang.

Dagsrytm
I enlighet med Waldorfpedagogiken håller vi oss till en dagsrytm som eleverna känner igen och finner trygghet i. Det innebär att dagarna och veckorna följer ett visst mönster.

Morgonfritids – Eleverna välkomnas och erbjuds en lugn start på dagen. Frukost serveras fram till 7.30. 

När skoldagen är slut välkomnas eleverna av en fritidspersonal utanför klassrummet. Vi vill att alla elever ska känna sig sedda och välkomna. Därefter är det en samling med lättare lekar eller små aktiviteter. Från kl 14.00-15.00 serveras mellanmål klassvis, här erbjuds eleverna en lugn, trevlig och pedagogisk stund tillsammans. Vi prioriterar ekologiska råvaror och livsmedel utan tillsatser.  Efter mellanmålet erbjuds eleverna olika former av planerade aktiviteter både ute och inne. Stort utrymme ges för fri lek så att barnen lär sig att komma till egen aktivitet.

Ansök till skolan

Inskrivning

För att kunna ha en plats hos oss på fritidshemmet behöver en ansökan via kommunens system göras, här.

Schema

Tiderna för fritidshemsvistelsen lämnas i skolans digitala system Idunsoft, här.