För föräldrar

Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. På den här sidan hittar du information till dig som förälder på Rudolf Steinerskolan.

På Rudolf Steinerskolan i Norrköping arbetar vi tillsammans för varje elevs väg till frihet. Vårt värdegrundsarbetet ämnar att ge våra elever möjlighet att utvecklas till självständiga demokratiska samhällsmedborgare med ansvar för sig själva, andra och den värld vi lever i. Läs mer om vår värdegrund på Rudolf Steinerskolan här.

Sjukanmälan >
Ledighetsansökan >
Info om skolskjuts >
Kalendarium >

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen består av alla föräldrar till barn på Rudolf Steinerskolan, Äppelblomman och Ståthögaskolan. Föräldraföreningens uppgift är att bidra till att skapa en god och trivsam miljö på skolan. Den årliga julbasaren är en av de aktiviteter som skolans föräldrar anordnar tillsammans.

Läs mer

Sjukanmälan & ledighetsansökan

Sjukanmälan görs via vår internplattform Idunsoft. Ny sjukanmälan behöver göras varje dag. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid sjukanmälan och för att söka ledighet.

Gå till anmälan

Årstidsfester

I likhet med waldorfskolor över hela världen, firar vi högtider och tar del av vårt kulturarv. Här kan du läsa mer om Mikaeli, julbasar, adventsträdgård och alla våra andra årstidsfester.

Läs mer

Skolans medarbetare

På Rudolf Steinerskolan arbetar klasslärare och ämneslärare, stödresurser, rektorer, kuratorer, skolsköterska med flera. Har hittar du mer information om skolans medarbetare.

Läs mer